top of page
זוג מבוגרים משיטים יאכטה

קרן פנסיה

החל משנת 2008 במסגרת חוק פנסיה חובה, חייב כל אדם לחסוך במסגרת כלשהי לגיל הפנסיה.

קרן פנסיה הינה כלי ביטוחי המבטיח למבוטח תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו,החל מגיל הפרישה.

גם אם יום הפרישה עוד רחוק ואתם רק בתחילת הדרך רצוי ואף חובה לחשוב על היום בו תפסיקו לעבוד.

רוצים לשמוע עוד? דאגו לפנסיה שלכם עוד היום.

bottom of page