top of page

ביטוח חברות וטכנאי גז

Workers at Gas Plant

קבוצת שדה מציגה - ביטוח בהתאמה אישית לחברות, טכנאי ומפיצי גז.

עיקרי התכנית: 

  • ביטוח אחריות מקצועית

  • ביטוח צד שלישי

  • ביטוח חבות המוצר

  • ביטוח חבות מעבידים

כיסויים אלו יתנו לכם מענה רחב במקרה של נזקי גוף,רכוש ונזקים כספיים.

העלולים להיגרם לעובדים, צדדים שלישים, לקוחות ועוד, כתוצאה מרשלנות שלכם או מי מטעמכם.

פוליסת הביטוח מאפשרת לכם להנות מכיסוי רחב בכל חלקי הארץ ועומדת בדרישות הסף הנדרשות על מנת להחזיק ברישיון הפצה,מכירה ושיווק גז.

 

רוצים לשמוע עוד? 

bottom of page