top of page

ביטוח אחריות מקצועית

פגישה בין אנשי עסקים

עורכי דין? רופאים? מאמנים אישים? רואי חשבון? או בעלי מקצועות חופשיים אחרים.

אנחנו יודעים שאתם מקצוענים ובכל זאת,כיום אתם חשופים לסיכונים רבים ולתביעות רשלנות במהלך עבודתכם, גם אם אלו בוצעו בתום לב על ידכם או אחד מעובדיכם.

לכן אנו מציעים לכם ביטוח אחריות מקצועית הכולל בין היתר 

  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית

  • הגנה מפני תביעות

  • כיסוי נזק הנגרם לצד שלישי 

 

מקצוען אמיתי ממזער נזקים ומקטין סיכונים,קבל עוד היום הצעת מחיר לביטוח אחריות מקצועית.

 

bottom of page