top of page

מה לעשות במקרה של תאונת דרכים:

תאונות דרכים הן אירוע לא נעים ולעיתים מלחיץ מאוד,לצערנו לא נוכל למנוע את התאונה הבאה, אך בהחלט נוכל לטפל בה.

זיכרו!  אין לדעת כיצד תגיבו ואיך תנהגו במקרה תאונת דרכים ולכן - העדיפות היא תמיד להתקשר לסוכן הביטוח שלך. 

בשעת נזק חשוב מאוד לקחת כמה שיותר פרטים מהרכב שפגע בנו/נפגע מאיתנו.

לפניכם מס שלבים שבהם יש לפעול במקרה נזק.

 

*חשוב לציין כי במקרה הצורך, הענקת טיפול ועזרה ראשונה לנפגעים קודם לשלבים אלה.

 

 

1.

רשום  את פרטי הנהג המעורב בתאונה:

 • שם מלא

 • מס ת"ז

 • כתובת,

 • מס' טלפון

רשום את פרטי הרכב המעורב בתאונה:

 • מס' רישוי

 •  שם בעל הרכב

 • חברת הביטוח/סוכנות הביטוח בה הוא מבוטח

 • מס' פוליסה

 • שם חברת הביטוח

2.

*במידה ויש עדים יש לרשום גם את פרטיהם

 • שם מלא

 • כתובת

 • מס' טלפון

3.

מסור את פרטיך האישים,פרטי הרכב שלך ופרטי פוליסת הביטוח שלך.

4.

5.

המלצה*

 • רשום על דף נייר את פרטי האירוע בשיתוף הצד הפוגע/הנפגע וחתמו עליו במשותף.

 • צלם את הנזק ברכבך,נזק ברכב הפוגע/נפגע, ניתן לצלם גם את אזור התאונה ,שילוט מיוחד במידה ויש וסימונים על הכביש.

 

דווח לרמי שדה סוכנות לביטוח

בטל' 09-8618507

6.

בשום אופן אין להודות באשמה או לתת התחייבות כל שהיא בכתב או בעל פה.

אין להיות מעורב בתאונת דרכים מבלי לדווח לסוכן הביטוח גם במקרה שלא נגרם נזק.

אין לתקן את הרכב לפני קבלת אישור מחברת הביטוח

נהג,שמור על חייך! סע בזהירות!

bottom of page